VISI

Peneraju dalam Penyelidikan dan Pengurusan Kemiskinan di peringkat global

MISI

Menjadi Pusat Rujukan dalam Penyelidikan dan Pengurusan Kemiskinan melalui Penyelidikan Translasi, Pemindahan Ilmu, Hab Kolaborasi dan Pangkalan Data.