Prof. Madya Dr. Wan Ahmad Amir Zal bin Wan Ismail

Pengarah | Pensyarah Kanan Fakulti Pengajian Bahasa Dan Pembangunan Insan

No. Tel: 09-7797525
Emel   : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


B.A. Human Development and Management (Double Major)(University Putra Malaysia), M. Sc. Community Education and Development (University Putra Malaysia), Ph.D. Community Development (University Putra Malaysia)

Bidang Kepakaran:
Pengurusan Kemiskinan, Pemetaan Komuniti, Pembangunan komuniti, Multidimensional Empowerment

 

     
 

Prof. Madya Dr. Azwan bin Abdullah

Ketua Bahagian Jaringan dan Data Raya | Pensyarah Kanan Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan

No. Tel : 09-7797528
Emel    : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

B.A. Economics (University Putra Malaysia), M. Sc. Business(University Utara Malaysia), Ph.D. Islamic Finance (University Utara Malaysia)

Bidang Kepakaran:
Pengurusan kewangan isi rumah, Pengurusan Hutang & Pemulihan, Perancangan Kewangan Islam & Perbankan

     
 

Dr. Nurhanan binti Abdul Rahman

Ketua Bahagian Perkhidmatan dan Akademik | Pensyarah Kanan Fakulti Industri Asas Tani

No. Tel : 09-7797529
Emel    : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

B.A. Biology (University Sains Malaysia), M. Sc. Microbiology (University Sains Malaysia), Ph.D. Nutritional Biochemistry (University Sains Malaysia)

Bidang Kepakaran:
Analisis Makanan, Pembangunan Produk, Pemprosesan Makanan

 

     
 

Dr. Tengku Fauzan binti Tengku Anuar

Ketua Bahagian Penyelidikan | Pensyarah Kanan Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan

No. Tel :09-7797528
Emel    :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

B.A. Creative Arts (Visual Art) (University Malaysia Sabah), M. Sc. Visual Communication & New Media (Universiti Teknologi MARA), Ph.D. Design (Dongseo University, South Korea)

Bidang Kepakaran:
Visual Communication, New Media

     
 

Dr. Tuan Muhammad Zukri bin Tuan Sembok

Pasca Doktoral

No. Tel :09-7797528
Emel    :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

B.A. Social Work (University Sains Malaysia ), M. Sc. Social Work (University Sains Malaysia), Ph.D. Social Studies (Community Development (University Malaysia Terengganu)

Bidang Kepakaran:
Social Work, Community Development, Volunteer, Pembangunan belia, HIV/AIDS

     
 

Encik Hafizi bin Mat Salleh

Pegawai Penyelidik Sosial

No. Tel :09-7797528
Emel    :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

B.A. Sains Sosial (Geografi), M. Sc. Sains Sosial (Geografi)

Bidang Kepakaran:
Geografi manusia dan fizikal

 

Puan Siti Asma binti Md Rasdi

Pegawai Penyelidik Sosial

No. Tel :09-7797529
Emel    :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

B.A. Teknologi Maklumat (Kepintaran Buatan)

Bidang Kepakaran:
Pengurusan data