DR.AMIRZAL
KETUA PROJEK:  PROF. MADYA DR WAN AHMAD AMIR ZAL BIN WAN ISMAIL
                           Pengarah InsPeK

EMEL: waamirzal@umk.edu.my


OBJEKTIF:

1) Mengenalpasti elemen ekslusiviti dan inklusiviti sistem sokongan komuniti miskin di Kelantan.
2) Mengenalpasti keberkesanan bantuan-bantuan fizikal dan bukan fizikal ke atas komuniti miskin di Kelantan.
3) membentuk model impak ekslusiviti dan inklusiviti sistem sokongan ke atas pendayaupayaan komuniti miskin di Kelantan.
4) Menjelaskan realiti keadilan sosial komuniti miskin di Kelantan.
5) Menjelaskam pendayaupayaan komuniti miskin di Kelantan.AHLI PENYELIDIK:
   

1.

Prof. Madya Dr. Yohan Kurniawan

Universiti Malaysia Kelantan

yohan@umk.edu.my

2.

Prof. Madya Dr. Zailani Bin Abdullah

Universiti Malaysia Kelantan

zailania@umk.edu.my

3.

Dr. Azwan Bin Abdullah

Universiti Malaysia Kelantan

azwan.a@umk.edu.my

4.

Dr. Noor Hisham Bin Md Nawi

Universiti Malaysia Kelantan

hisham@umk.edu.my

5.

Dr. Arbaiah Binti Abdul Razak

Universiti Malaysia Kelantan

arbaiah@umk.edu.my

6.

Prof. Madya Dr. Fatimah Binti Kari

Universiti Malaya

fatimah_kari@um.edu.my

7.

Prof. Madya Dr. Haris Bin Abd Wahab

Universiti Malaya

haris@um.edu.my

8.

Prof. Madya Dr Nobaya Binti Ahmad

Universiti Putra Malaysia 

nobaya@upm.edu.my

9.

Prof. Madya Dr. Ahmad Azrin Bin Adnan    

Universiti Islam Sultan Zainal Abidin    

ahmazrin@unisza.edu.my

10.

Dr Aini Marina Binti Ma'rof

Universiti Putra Malaysia 

ainimarina@upm.edu.my

11.

Puan Noralizah Binti Kasim

Jabatan Pembangunan Perseketuan 

noralizah@kel.icu.gov.my

12.

Puan Norhashima Binti Hashim

Jabatan Pembangunan Perseketuan 

norhashima.hashim@kel.icu.gov.my