FORUM i-SEe UMK-MOF SOCIAL ENTERPRISE PROJECT: NORMA BAHARU EKONOMI MELALUI PERUSAHAAN SOSIAL DIGITAL
Tajuk forum: NORMA BAHARU EKONOMI MELALUI PERUSAHAAN SOSIAL DIGITAL
Objektif forum:
Memberi pendedahan kepada masyarakat dalam memperkasakan perniagaan norma baharu
berasaskan penjenamaan digital
Anjuran: Institut Penyelidikan dan Pengurusan Kemiskinan (InsPeK)
Masa:
10:00 pagi