Image

KETUA PROJEK: DR TENGKU FAUZAN BINTI TENGKU ANUAR

EMEL: tengkufauzan@umk.edu.myOBJEKTIF

1) Menganalisis impak COVID19 ke atas “situational poverty” Ibu Tunggal (B40) Kelantan.

2) Menjelaskan kesan COVID-19 ke atas pendayaupayaan ibu tunggal di Kelantan.

3) Menganalisis kesan COVID-19 ke atas potensi berasaskan modal komuniti ibu tunggal Kelantan.

4) Membina model impak COVID-19 ke atas ‘situational poverty’ dan pendayaupayaan (empowerment) ibu tunggal di Kelantan.