Image
Nama: Dr. Tengku Fauzan binti Tengku Anuar
Jawatan: Pensyarah Kanan | Penyelidik Bersekutu Kanan, InsPeK
No. Telefon: 09-7797529
Emel: tengkufauzan@umk.edu.my
Pendidikan:  IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA SENI KREATIF, IJAZAH SARJANA SENI LUKIS & SENI REKA, IJAZAH DOKTOR FALSAFAH DESIGN

Bidang kepakaran: Advertising (Including Globalisation), Desigm Studies, Edutainment, Other Visual Art and Craft, Persuasion, Print Media, Visual Communication
https://expert.umk.edu.my/profile/00373A/
Image
Nama: Dr. Nurhanan binti Abdul Rahman
Jawatan: Pensyarah Kanan | Penyelidik Bersekutu Kanan, InsPeK
No. Telefon: 09-7797529
Emel: nurhanan.ar@umk.edu.my
Pendidikan: IJAZAH SARJANA MUDA SAINS BIOLOGI-MIKROBIOLOGI, IJAZAH SARJANA SAINS MIKROBIOLOGI, IJAZAH DOKTOR FALSAFAH BIOKIMIA PEMAKANAN

Bidang kepakaran: Analisis Makanan, Pemprosesan Makanan, Kualiti Makanan, Pembangunan Produk
https://expert.umk.edu.my/profile/01454A/
Image
Nama: Dr. Hafizoh binti Saidan
Jawatan: Pensyarah Kanan | Penyelidik Bersekutu Kanan, InsPeK
No. Telefon: 09-7797529
Emel: hafizoh@umk.edu.my
Pendidikan:  IJAZAH SARJANA MUDA KIMIA GUNAAN SAINS, IJAZAH SARJANA NARURAL PRODUCT CHEMISTRY SAINS, IJAZAH DOKTOR FALSAFAH PHARMACEUTICAL SCIENCES

Bidang kepakaran: Drug Intermediates  from Indigenous Sources, Novel Herb Industry
https://expert.umk.edu.my/profile/01592A/
Image
Nama: Cik Nawwal bin Abd Kadir
Jawatan: Pensyarah Kanan | Penyelidik Bersekutu Kanan, InsPeK
No. Telefon: 09-7797529
Emel: nawwal@umk.edu.my
Pendidikan: IJAZAH SARJANA MUDA SENI HALUS, IJAZAH SARJANA TEKSTIL SENI HALUS

Bidang kepakaran: Petrochemical Chemistry
https://expert.umk.edu.my/profile/00059A/result-expert.cfm