drazwan2 

KETUA PROJEK: PROF. MADYA DR AZWAN BIN ABDULLAH

EMEL: azwan.a@umk.edu.my

OBJEKTIF KAJIAN:

1) Mengenal pasti isu dan permasalahan yang berlaku dalam komuniti;

2) Mengenal pasti tahap kemudahan di komuniti; dan

3) Mengukur tahap kesejahteraan keluarga di komuniti