INSTITUT PENYELIDIKAN DAN PENGURUSAN KEMISKINAN (InsPeK)

Universiti Malaysia Kelantan (UMK),
16300 Bachok, Kelantan Malaysia

Nombor telefon  : 09-7797524/ 09-7797526
Emel                   : inspek@umk.edu.my
Laman Web        : inspek.umk.edu.my
Facebook            : https://www.facebook.com/inspek.umk