Image

Pemerkasaan Keusahawanan Kumpulan Orang Kurang Upaya (OKU) Kelantan

Ketua Projek: Dr. Tengku Fauzan binti Tengku Anuar

Objektif:

1. Memindahkan ilmu keusahawanan menggunakan Modul Amethyst kepada peserta OKU

2. Meningkatkan pendapatan peserta

3. Menilai impak Modul Amethyst yang dilaksanakan terhadap keusahawanan peserta OKU

Image
26 Mac 2022 | Modul 1: Asas Kenali Diri dan Persekitaran

Bengkel Modul 1 telah diadakan pada 26 Mac 2022 bertempat dia Universiti Malaysia Kelantan (Kampus Bachok) di mana ianya melibatkan peserta-peserta yang telah disenarai pendek oleh pihak Yayasan Sejahtera. Seramai 14 orang peserta telah menghadiri bengkel ini di mana bengkel ini telah diselia oleh dua orang wakil daripada pihak Yayasan Sejahtera, tiga wakil daripada pihak INSPEK dan melibatkan seorang penceramah dari Pensyarah Kanan, Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan Universiti Malaysia Kelantan, seorang fasilitator daripada Majlis Pemulihan Negeri Kelantan ( MPNK ) dan seorang fasilitator daripada Majlis Persefahaman Pertubuhan OKU Negeri Kelantan (MPPOK).
Image
09 April 2022| Modul 2: Asas Peracancangan Perniagaan dan Keusahawanan

Bengkel Modul 2 telah diadakan pada 09 April 2022 bertempat dia Universiti Malaysia Kelantan (Kampus Bachok) di mana ianya melibatkan peserta-peserta yang telah disenarai pendek oleh pihak Yayasan Sejahtera. Seramai 14 orang peserta telah menghadiri bengkel ini di mana bengkel ini telah diselia oleh seorang wakil daripada pihak Yayasan Sejahtera, tiga wakil daripada pihak INSPEK dan melibatkan seorang penceramah dari Pensyarah Kanan, Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan Universiti Malaysia Kelantan, seorang fasilitator daripada Majlis Pemulihan Negeri Kelantan ( MPNK ) dan seorang fasilitator daripada Majlis Persefahaman Pertubuhan OKU Negeri Kelantan (MPPOK).
Image
16 April 2022| Modul 3: Asas Kreativiti dan Inovasi dalam Keusahawanan

Bengkel Modul 3 telah diadakan pada 16 April 2022 bertempat dia Universiti Malaysia Kelantan (Kampus Bachok) di mana ianya melibatkan peserta-peserta yang telah disenarai pendek oleh pihak Yayasan Sejahtera. Seramai  14 orang peserta telah menghadiri bengkel ini di mana bengkel ini telah diselia oleh dua wakil daripada pihak Yayasan Sejahtera, tiga wakil daripada pihak INSPEK dan melibatkan seorang penceramah dari Pensyarah Kanan, Fakulti Hospitaliti, Pelancongan dan Kesejahteraan, Universiti Malaysia Kelantan dan seorang fasilitator daripada Majlis Pemulihan Negeri Kelantan ( MPNK ).
Image
23 April 2022 | Modul 4: Asas Pemasaran dan Kelestarian Perniagaan

Bengkel Modul 4 telah diadakan pada 23 April 2022, Sabtu bertempat di Universiti Malaysia Kelantan (Kampus Bachok) di mana ianya melibatkan peserta-peserta yang telah disenarai pendek oleh pihak Yayasan Sejahtera. Seramai 14 orang peserta telah menghadiri bengkel ini di mana bengkel ini telah diselia oleh dua wakil daripada pihak Yayasan Sejahtera, dua wakil daripada pihak INSPEK dan melibatkan seorang penceramah dari Pensyarah Kanan, Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan Universiti Malaysia Kelantan, Universiti Malaysia Kelantan dan seorang fasilitator daripada Majlis Pemulihan Negeri Kelantan ( MPNK ) dan seorang fasilitator daripada Majlis Persefahaman Pertubuhan OKU Negeri Kelantan (MPPOK).
Image
30 April 2022| Modul 5: Digital Artwork Produk Keusahawanan

Bengkel Modul ke lima (5) telah diadakan pada 30 April 2022, Sabtu bertempat di Universiti Malaysia Kelantan (Kampus Bachok) di mana ianya melibatkan peserta-peserta yang telah disenarai pendek oleh pihak Yayasan Sejahtera. Seramai 14 orang peserta telah menghadiri bengkel ini dan telah diselia oleh dua wakil daripada pihak Yayasan Sejahtera, tiga wakil daripada pihak INSPEK dan melibatkan seorang penceramah dari Pengurus/ Trainer HRD Corp, seorang fasilitator daripada Majlis Pemulihan Negeri Kelantan ( MPNK ) dan seorang fasilitator daripada Majlis Persefahaman Pertubuhan OKU Negeri Kelantan (MPPOK).
Image
27 September 2022: Majlis penutup Program Pemerkasaan Usahawan OKU Kelantan.

Program kerjasama antara InsPeK UMK, Yayasan Sejahtera dan Yayasan UEM.
Image
Image
Image
Image
Image
Image