Image

Pemerkasaan Keusahawanan Kumpulan Orang Kurang Upaya (OKU) Kelantan

Ketua Projek: Dr. Tengku Fauzan binti Tengku Anuar

Objektif:

1. Memindahkan ilmu keusahawanan menggunakan Modul Amethyst kepada peserta OKU

2. Meningkatkan pendapatan peserta

3. Menilai impak Modul Amethyst yang dilaksanakan terhadap keusahawanan peserta OKU