InsPeK

This image for Image Layouts addon
Institut Penyelidikan dan Pengurusan Kemiskinan (InsPeK) UMK adalah Pusat Kecemerlangan Penyelidikan (Centre of Excellence- CoE) yang berstatus Konsortium Kecemerlangan Penyelidikan (KKP) Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. InsPeK menumpukan pada penyelidikan dan perkhidmatan berkaitan kemiskinan serta kesejahteraan.

LATEST NEWS

InsPeK Publication

Image
Image
Image
Image

STRATEGIC PARTNER

​​​​​​​​​​​​​​​