13 September 2023 - Rabu | Perbincangan InsPeK UMK bersama Lembaga Zakat Selangor (LZS) di Shah Alam, Selangor.

InsPeK telah dijemput oleh LZS untuk mengadakan perbincangan berkaitan penyelidikan dan program pengurusan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh InsPeK. Perbincangan ini dipengerusikan oleh Encik Ahmad Fadhil Hassan (Ketua Pegawai Operasi LZS) dan dihadiri oleh Prof. Dr. Wan Ahmad Amir Zal bin Wan Ismail (Pengarah InsPeK, UMK) dan staf UMK serta staf LZS.

Semoga perbincangan antara InsPeK UMK dan LZS dapat memberikan input yang berimpak lestari dalam pengurusan kemiskinan di Malaysia.

Image