01546A
KETUA PROJEK: ENCIK MD ARIFF BIN ARIFFIN

EMEL: ariff.a@umk.edu.my
OBJEKTIF KAJIAN:

1) Mengenalpasti ciri-ciri aplikasi yang mesra pengguna serta efisien.

2) Mengkaji rekabentuk antaramuka yang sesuai pada aplikasi mudah alih i-NEEDS

3) Menghasilkan aplikasi mudah alih i-NEEDS untuk penyimpanan data penduduk miskin bagi negeri Kelantan.