00345A
KETUA PROJEK: DR MOHD HISHAM BIN MD NAWI

EMEL: hisham@umk.edu.my
OBJEKTIF KAJIAN:

1) Melaksanakan pemetaan ekosistem wali dan kerabat komuniti miskin di Kampung Demit, Kota Bharu Kelantan.

2) Mengenalpasti wali dan kerabat komuniti miskin di Kampung Demit, Kota Bharu.

3) Membangunkan sistem I-Box berdasarkan kajian yang dilaksanakan.