PROGRAM PERUSAHAAN SOSIAL INOPRODUCT DI KAMPUNG SUNGAI RUAL, JELI

Laporan kajian mendapati kearifan lokal (local wisdom) dalam bentuk pengetahuan tradisi Orang Asli di Sungai Rual adalah terancam dan di samping terdapat ancaman kepada alam sekitar mereka. Justeru, projek ini menumpukan untuk menyelesaikan masalah komuniti dengan memanfaatkan kearifan lokal dan meningkatkan pendapatan 4 orang wanita Orang Asli di Sungai Rual, Jeli. Jangkaan hasil adalah, pengetahuan tradisi wanita Orang Asli ditingkatkan kapasitinya dengan menghasilkan produk baharu berasaskan pengetahuan tradisi sedia ada.
Image
Image