Image
Input Polisi bagi Penyelesaian Kemiskinan Situasi untuk Keperluan Pelan Pemulihan Negara (PPN)

Ketua Projek: Prof. Madya Dr. Wan Ahmad Amir Zal bin Wan Ismail

Objektif:

1. Memetakan kemiskinan situasi yang berlaku di Malaysia akibat daripada Pandemik COVID-19.

2. Menganalisis strategi yang digunakan oleh kelompok miskin situasi untuk keluar dari kemiskinan situasi.

3. Mencadangkan input polisi bagi penyelesaian kemiskinan situasi untuk keperluan Pelan Pemulihan Negara (PPN).