Image
Tajuk: PROGRAM PEMERKASAAN KEUSAHAWANAN KUMPULAN PENIAGA KECIL DAN ORANG KURANG UPAYA (OKU) DI KELANTAN

Ketua Projek: Dr. Tengku Fauzan binti Tengku Anuar

Objektif:

Projek ini mempunyai tiga (3) objektif, iaitu:

 1. Meningkatkan keupayaan dan daya saing usahawan kecil dan OKU di Kelantan

 Program ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pembangunan kemahiran keusahawanan yang lebih komprehensif kepada usahawan kecil dan OKU di Kelantan. Ini termasuk pelatihan dalam pengurusan perniagaan, pemasaran, promosi, dan lain-lain aspek yang berkaitan dengan pengembangan perniagaan.

 2. Meningkatkan akses pembiayaan dan sokongan teknikal

 Program ini akan memberikan akses yang lebih mudah kepada pembiayaan dan sokongan teknikal yang diperlukan oleh usahawan kecil dan OKU untuk memperkukuhkan perniagaan mereka. Ini termasuk pembiayaan yang sesuai dengan keperluan perniagaan dan sokongan teknikal seperti akses kepada teknologi dan pengangkutan.

 3. Meningkatkan pemasaran dan promosi produk usahawan kecil dan OKU

 Program ini bertujuan untuk membantu usahawan kecil dan OKU memperkenalkan produk dan perkhidmatan mereka kepada pelanggan tempatan dan pelancong yang berkunjung ke Kelantan. Ini akan membantu meningkatkan kedudukan pasaran mereka di Kelantan dan memperkenalkan produk tempatan ke pasaran yang lebih luas.


Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image